Pobierz publikację "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy" (PDF 11MB)


Zdjęcia z konferencji podsumowującej realizację projektu, która odbyła się 14.01.2011 r.
w sali konferencyjnej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.


 
Pobierz prezentacje wszystkich prelegentów występujących na konferencji "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy" (PDF 10MB)
 


   Projekt „Obserwatorium lubelskiego rynku pracy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Poddziałanie 6.1.1, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Jest to projekt badawczy, którego celem jest zdiagnozowanie potrzeb pracodawców oraz osób pozostających bez zatrudnienia w województwie lubelskim co przyczyni się do tworzenia efektywnych i o wysokiej jakości programów i projektów na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy.

Projekt realizowany jest w terminie: 16 marca 2009 – 15 lutego 2011

Badania realizowane w ramach projektu to:

  1. Badania pracodawców – powtarzane trzykrotnie

  2. Badania osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą w wyniku dotacji z PUP

  3. Badania mikroprzedsiębiorców

  4. Badania bezrobotnych kobiet

Na koniec realizacji projektu zaplanowana jest konferencja podsumowująca projekt i wyniki badań. Przewidziana jest publikacja książkowa zawierająca wszystkie raporty badawcze.

Dzięki projektowi uzyskana zostanie aktualna wiedza na temat zatrudnieniowych potrzeb pracodawców oraz sytuacja kobiet pozostających bez zatrudnienia w kontekście ich potrzeb aby zwiększyć szanse na uzyskanie pracy. W wyniku realizacji projektu uzyskana zostanie wiedza nt. czynników wspomagających rozpoczynanie działalności gospodarczej przez bezrobotnych. Pozyskane zostaną dane do opracowania rekomendacji aby realizować projekty skuteczne dla osób bezrobotnych zgodnie z potrzebami rynku pracy. 

 

Aktualnie realizowane projekty:


Projekty zrealizowane:


 


 


(c) Europerspektywa 2009