Realizujemy doradztwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych i zarządzania nimi.
Współpracujemy z ekspertami najbardziej doświadczonymi z terenu całego kraju.

Tematyka doradztwa to przede wszystkim:
pisanie projektów współfinansowanych ze środków UE,
wybór odpowiedniej drogi (odpowiedniego programu) do aplikowania o środki UE,
zarządzanie projektami i ich realizacja,
rozliczanie projektów,
ewaluacja projektów UE i monitoring.

 

Aktualnie realizowane projekty:


Projekty zrealizowane: 


(c) Europerspektywa 2009